Vyřiďte si sami Apostille z New Mexico

V Novém Mexiku vydává doložky kancelář státního tajemníka Dianny J. Duran ve městě Santa Fe.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Dokumenty musí být vydané v Novém Mexiku státním registrátorem, krajským úředníkem nebo notářem.
  • Dokumenty, které se týkají životních záznamů, musí být vydané státním registrátorem a musí být podepsané Mary Anne Escudero nebo Celine Sanchez.
  • Aby byly notářsky ověřené dokumenty akceptovatelné pro vydání doložky, musí být doplněné o notářské prohlášení, opatřené známkou, která potvrzuje, že notář je registrovaný a oprávněný provádět ověření.
  • Pro obdržení doložky ke školním záznamům potřebujete notářsky ověřenou kopii vydanou školním registrátorem.