Úřední překlad

Překlad dokumentů ze zahraničí

V rámci poskytování našich služeb pro vás umíme zajistit i překlady jakýchkoliv dokumentů, a to do všech jazyků světa. Neodborně přeložen dokument nezkušeným překladatelem, který předložíte příslušné instituci, může způsobit, že nebude touto státní institucí uznán, čímž se značně prodlouží doba vyřizování vaší záležitosti nebo vyřízení apostilu. Kromě překladu vám umíme poskytnout i služby apostilace a superlegalizace.

Překladatelé, se kterými spolupracujeme zajišťují překlady dokumentů v jakémkoliv rozsahu. Prostřednictvím našich odborných překladatelů vám umíme vybavit překlady i technických, odborných dokumentů (lékařské zprávy), firemních dokumentů, jakými jsou například výpisy z obchodního rejstříku, společenské smlouvy, stanovy a jiné. Zároveň samozřejmě poskytují překlady osobních dokumentů a dokladů o vzdělání (výpisy z rejstříku trestů, rodné listy, oddací listy, diplomy a jiné).

Úřední překlad

K předložení zahraniční listiny s apostilou nebo superlegalizací je ve většině případů vyžadován i úřední překlad z cizího jazyka nebo do cizího jazyka.
Spolu se službou apostilace nebo superlegalizace zahraničních dokumentů, které jsou určeny k použití v tuzemsku nebo Slovenské listin určených pro použití v zahraničí, vám bez navýšení cen úředních překladatele víme dodat dokument, který obsahuje všechny náležitosti i úřední překlad a stačí ho předložit k vyřízení vaší záležitosti na příslušné instituci.

Překlady pro osobní dokumenty a dokumenty o vzdělání

V případě, že máte zájem o překlad soukromých dokumentů, naši profesionální překladatelé vám přichystají úřední překlady: plných mocí, rodných, oddacích či úmrtních listů, pasů, občanských průkazů, vysvědčení, diplomů, dodatků k diplomům, výpisů známek, výpisů z rejstříků trestů , faktur za dovezené vozidla, technických průkazů a jiných dokumentů.

Překlady technických a odborných dokumentů

Jelikož dlouhodobě spolupracujeme s úředními překladateli, kteří jsou odborníky pro široké spektrum technických oborů, překlady umíme zajistit v oborech: informační technologie, strojírenství, automobilový průmysl, architektura, stavebnictví, telekomunikace, chemie a jiné.

Úřední překlady dokumentů jsou potřebné například k dokumentaci ke strojům, taktéž se vyhotovují překlady návodů k obsluze a manuálů, překlady technických specifikací, překlady dokumentů k lékům nebo k potravinám. Výše uvedené odborné a technické oblasti jsou jen některé z mnoha oborů, ve kterých vám umíme ve spolupráci s našimi překladateli poskytnout úřední překlady.

Koordinace odborných překladů s odborníkem z vaší společnosti je samozřejmá, v případě, že používáte vlastní terminologii a vaše dokumenty obsahují vysoce specializovaný text.

O nás

Aktuálně nabízíme služby našim klientům v pobočkách v: Bratislavě, Praze, New Yorku, Londýně, Moskvě a Kyjevě. Za více než 25 let existence na trhu jsme si naším individuálním přístupem ke klientům a kvalitou služeb získali důležité místo mezi poskytovateli výše uvedených služeb. Vsadili jsme na kvalitu našich služeb, rychlost a schopnost vyjít vstříc našim klientům na Slovensku iv zahraničí. Naše služby jsou poskytovány výhradně ve spolupráci s profesionálními překladateli s garancí správnosti překladu. Pro naše překladatele jsou čistá stylistika a gramatická přesnost samozřejmostí.

Mám zájem

Máte zájem o apostila?

Neváhejte a kontaktujte nás odoslánim formuláře
Mám zájem

Premium služby

Našim klientům poskytujeme i prémiové služby související s překlady. Hotový překlad vám na požadavek svážeme do kroužkové vazby, zalaminovat, případně svážeme termovazbu.

Korektury

Kromě překladů vím zajistit také jazykové a odborné korektury textů, či přepis textů. Případně vám zajistíme i korektury textů, které jsou realizovány mluvčími v rodném jazyce.

Notářské ověření dokumentů

V případě, že je to nutné, spolu s výše uvedenými službami umíme našim klientům nabídnout i notářské ověření dokumentů, případně jiné notářské úkony. Notářské služby pro klienty umíme zajistit nejen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Lokalizace

V neposlední řadě poskytujeme také komplexní překlady mobilních aplikaci, webových stránek a či jiných produktů našich klientů. Můžete získat mnoho spokojených zákazníků nejen na Slovensku ale iv zahraničí, čímž rozšíříte vaši oblast podnikání, a to jen díky našim komplexním službám. Nechte vaše mobilní aplikace, web, či jiné produkty hovořit i rodným jazykem vašich zahraničních zákazníků.