Apostille

Apostille a superlegalizaci listin poskytujeme na listiny vydané ve všech zemích. Apostille pro Vás zajistíme, zda se nacházíte v zahraničí nebo v Čechách. Apostille vyřídíme promptně, bez komplikací a spolehlivě. Naše služby jsou komplexní a zahrnují nejen Apostille ale také vybavení originálů veřejných listin (příkladem: rodných listů), úředních překladů, a doručení poštou nebo kurýrem přímo k Vám.

Apostille služby

Potřebujete použít českou veřejnou listinu (rodný list, diplom, výpis z rejstříku) v zahraničí nebo naopak chcete použít zahraniční veřejnou listinu v Čechách? V obou případech se vyžaduje vyšší ověření ať už ve formě konzulární superlegalizace nebo apostilace.

Apostille

Neztrácejte čas, vybavíme za Vás

Apostille na všechny typy dokumentů, ze všech zemí světa
Apostille

Apostille seznam zemí

APOSTILLE. Veřejnou listinu opatřenou apostilou lze použít bez dalšího ověření na území kterékoli jiné smluvní strany Úmluvy o Apostille a před kterýmkoli jejím orgánům. Příslušnými orgány na apostilace jsou v ČR krajské úřady a ministerstvo zahraničních věcí.

Vše, co potřebujete udělat je vyplnit formulář, který nám zašlete, případně donesete osobně a všechno ostatní už my vyřídíme za Vás. Dohlédneme na vybavení a osvědčení dokumentů apostilou, případně i na jejich úřední překlad, pokud to bude nutné. Apostilované dokumenty Vám zašleme poštou, nebo si je můžete vyzvednout osobně u nás v kanceláři nebo Vám je zašleme kurýrem nebo poštou.

Formulář a poplatky


 • SLEVY

 • při větších počtech nás kontaktujte
 • Cena: 0,00 Kč
 • 0,00 Kč

 • PŘEKLAD

 • 0,00 Kč

Typy dokumentů, které potřebují být apostillována

výpis z obchodního rejstříku, potvrzení o založení společností, osvědčení o ochranné známce, plné moci, přiznání dluhu, osvědčení o původu faktury
list narození, oddací listy, potvrzení o naturalizaci, skutky, vůle a tituly, přijetí dokumentace, rozvod, zprávy o narození v zahraničí, rodný list (oženit se v zámoří), čestné prohlášení, policejní záznamy
Osvědčení o dědictví, výpisy z katastru nemovitostí

diplomy, přepisy a záznamy školy

Kdy je nutný apostille?

V dnešní době se snadno můžete dostat do situace, kdy potřebujete oficiální dokument použít v zahraničí. V případě, že jste v zemi, která je stranou Haagské úmluvy, tak na prokázání pravosti veřejné listiny ji potřebujete apostille.
Podle Haagské úmluvy nejsou veřejnými listinami listiny vydané diplomatickými a konzulárními úředníky a správní listiny, které se bezprostředně dotýkají obchodních nebo celních činností. Za veřejné listiny se podle daného Úmluvy považují všechny listiny, které vydal justiční orgán, nebo justiční pracovník, patří zde i notářské písemnosti, správně listiny a úřední osvědčení.Soukromé listiny se ověřují, ale je možné opatřit apostilou veřejné listiny soukromého charakteru, jako je rodný či oddací list, ale také listiny obchodní povahy, kterými jsou např. výpisy z obchodního rejstříku nebo doklad o registraci obchodní známky.
Apostille budete potřebovat i v situacích, kdy budete potřebovat použít veřejnou listinu a prokázat její autenticitu v zemi, která přistoupila k Haagské úmluvy. Apostilace stačí ve všech zemích, které jsou smluvní krajinou Úmluvy o apostilou.
 • Existují i země , kde není nutná apostilace ani legalizace. Jde především o státy, mezi nimiž je uzavřena dvoustranná smlouva o právní pomoci.

  Superlegalizace je potřebná ve všech zemích, které nejsou smluvní stranou úmluvy.

Nejčastější situace, které vyžadují opatření apostilou veřejné listiny, jsou tyto:

 • Chcete uzavřít manželství v zahraničí a potřebujete předložit Vaše rodné listiny nebo průkaz totožnosti
 • Chcete zapsat svoje děti do školy v zahraničí a potřebujete předložit jejich rodné listy
 • Po studiu v zahraničí se vracíte do své domovské země a chcete zde použít své diplomy či vzdělávací certifikáty
 • Ucházíte se o práci v zahraničí a potřebujete doložit doklady prokazující Vaše vzdělání
 • Chcete zplnomocnit zástupce aby jednal ve Vašem měně v zahraničí a zástupce potřebuje předložit plnou moc
 • Chcete kupovat nemovitost v zahraničí nebo být účastníkem soudního řízení a potřebujete prokázat svou totožnost
 • Osoba zemřela v zahraničí a vy potřebujete předložit její úmrtní list například pro účely výplaty pojistného plnění
 • Chcete si otevřít pobočku či bankovní účet pro Vaši společnost v zahraničí
Mám zájem

Máte zájem o apostila?

Neváhejte a kontaktujte nás odoslánim formuláře
Mám zájem

Proč je apostille jednodušší než superlegalizace?

Slovo Apostille pochází z Francie a v češtině se často vyskytuje jako apostil nebo apostila. Apostille je osvědčení, kterým se ověřuje podpis a razítko na veřejné listině za účelem jejího použití v některém ze států, který je smluvní stranou Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961 (tzv. Haagský úmluva). Apostila nahrazuje superlegalizaci, tedy zahraniční veřejná listina, která je apostilovaná, lze použít bez dalšího ověření na území kterékoli jiné smluvní strany Úmluvy a před kterýmkoli jejím orgánům. Apostille neosvědčuje pravdivost obsahu veřejné listiny, ke které je připojena. Pokud je certifikát správně vyplněny, osvědčuje hodnověrnost podpisu, funkci osoby, která listinu podepsala, a případně pravost pečeti nebo razítka na listině.

V případě, že byla apostila připojena k veřejné listině, tak je tato listina použitelná a akceptovatelná veřejnými orgány států, které přistoupily k Haagské úmluvy. V případě, že jde o země, které nepřistoupily k Úmluvě, tak je potřebná vyšší legalizace na ambasádě nebo konzulátu dané země.

Apostille se umísťuje na veřejnou listinu, případně na její seřízení, tzv. allong, které je součástí listiny, kterou ověřuje. Osvědčení musí obsahovat potřebné náležitosti, kterými jsou:

 • údaje o zemi původu,
 • identifikace osoby, která veřejnou listinu vystavila,
 • místo a datum osvědčení,
 • informace o subjektu, který vystavil apostil,
 • identifikační číslo osvědčení,
 • razítko a podpis osoby, která vystavila apostil.
Mám zájem

Máte zájem o apostila?

Neváhejte a kontaktujte nás odoslánim formuláře
Mám zájem

A-D 
AFGHANISTANLegalisation
ALBANIAApostille
ALGERIALegalisation
ANDORRAApostille
ANGOLALegalisation
ANTIGUA AND BARBUDAApostille
ARGENTINAApostille
ARMENIAApostille
AUSTRALIAApostille
AUSTRIAApostille
AZERBEIJANLegalisation
BAHAMASApostille
BAHRAINLegalisation
BANGLADESHLegalisation
BARBADOSApostille
BELARUSApostille
BELGIUMApostille
BELIZEApostille
BENINLegalisation
BHUTANLegalisation
BIRMA / MYANMARLegalisation
BOLIVIALegalisation
BOSNIA-HERZEGOVINALegalised/ Apostille
BOTSWANAApostille
BRAZILApostille
BRUNEIApostille
BULGARIAApostille
BURKINA FASOLegalisation
BURUNDILegalisation
CABINDA ENCLAVE (ANGOLA)Legalisation
CAMBODIALegalisation
CAMEROONLegalisation
CANADALegalisation
CANARIES (SPAIN)Apostille
CAPE VERDELegalisation
CENTRAL-AFRICAN REPUBLICLegalisation
CHILELegalisation
CHINALegalisation
COLOMBIAApostille
COMOROSLegalisation
CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC)Legalisation
CONGO (REPUBLIC)Legalisation
COSTA RICALegalisation
CROATIALegalised/ Apostille
CUBALegalisation
CYPRUSApostille
CZECH REPUBLICLegalised/ Apostille
DENMARKLegalisation
DJIBOUTILegalisation
DOMINICALegalisation
DOMINICAN REPUBLICLegalisation
FALKLANDS (UNITED KINGDOM)Apostille

E-K 
EAST-TIMORLegalisation
ECUADORLegalisation
EGYPTLegalisation
EL SALVADORApostille
EQUATORIAL GUINEALegalisation
ERITREALegalisation
ESTONIAApostille
ETHIOPIALegalisation
FALKLANDS (UNITED KINGDOM)Apostille
FERNANDO POO (EQUATORIAL GUINEA)Legalisation
FIDJIApostille
FINLANDApostille
FRANCEApostille
FRENCH-GUYANA (FRANCE)Apostille
GABONLegalisation
GAMBIALegalisation
GEORGIALegalisation
GERMANYApostille
GHANALegalisation
GIBRALTAR (UNITED KINGDOM)Apostille
GREAT BRITAIN (UNITED KINGDOM)Apostille
GREECEApostille
GRENADAApostille
GUATEMALALegalisation
GUINEA BISSAULegalisation
GUINEA REPUBLICLegalisation
GUYANALegalisation
HAITILegalisation
HOLY SEELegalisation
HONDURAS REPLegalisation
HONG KONG (CHINA)Apostille
HUNGARYApostille
ICELANDApostille
INDIALegalisation
INDONESIALegalisation
IRANLegalisation
IRAQLegalisation
IRELANDApostille
ISRAELApostille
ITALYApostille
IVORY COASTLegalisation
JAMAICALegalisation
JAPANApostille
JORDANLegalisation
KAZAKHSTANApostille
KENYALegalisation
KYRGHISTANLegalisation
KIRIBATILegalisation
KUWAITLegalisation

L-R 
LAOS, PEOPLE DRLegalisation
LATVIAApostille
LEBANONLegalisation
LESOTHOApostille
LIBERIALegalisation
LIBYALegalisation
LIECHTENSTEINApostille
LITHUANIAApostille
LUXEMBOURGLegalisation
MACAOApostille
MACEDONIA (FORMER YGOSLAG REPUBLIC OF MACEDONIA°Apostille
MADAGASCAR DRLegalisation
MADEIRA (PORTUGAL)Apostille
MALAWIApostille
MALAYSIALegalisation
MALDIVELegalisation
MALI REPLegalisation
MALTAApostille
MARSHAL ISANDSApostille
MAURITANIALegalisation
MAURITIUSApostille
MAYOTTE (FRANCE)Apostille
MEXICOApostille
MICRONESIALegalisation
MOLDAVIALegalisation
MONACOApostille
MONGOLIALegalisation
MOROCCOLegalisation
MOZAMBIQUELegalisation
NAMIBIAApostille
NAURULegalisation
NEPALLegalisation
NETHERLANDSApostille
NEW ZEALANDApostille
NGWANE (UNITED KINGDOMApostille
NICARAGUALegalisation
NIGER REPLegalisation
NIGERIA (NAIRA-O)Legalisation
NORTH-KOREALegalisation
NORWAYApostille
OMAN, SULTANATE OFLegalisation
PAKISTANLegalisation
PALAULegalisation
PALESTINIAN TERRITORIESLegalisation
PANAMAApostille
PAPOEA-NEW-GUINEALegalisation
PARAGUAYLegalisation
PERULegalisation
PHILIPPINESLegalisation
POLANDLegalisation
PORTUGALLegalised/ Apostille
QATARLegalisation
REUNION (FRANCE)Apostille
ROMANIALegalised/ Apostille
RUSSIAN FEDERATIONApostille
RWANDALegalisation

S-Z 
SAINT HELENA (UNITED KINGDOM)Apostille
SAINT LUCIAApostille
SAINT VINCENT AND THE GRENADINESApostille
SAINTS KITTS AND NEVISApostille
Samoa, WesternApostille
SAN MARINOApostille
SAO TOME AND PRINCIPELegalisation
SAUDI-ARABIALegalisation
SENEGALLegalisation
SEYCHELLESApostille
SIERRA LEONELegalisation
SINGAPORELegalisation
SLOVAKIAApostille
SLOVENIAApostille
SOLOMON ISLANDSLegalisation
SOMALI REPLegalisation
SOUTH AFRICAApostille
SOUTH-KOREALegalisation
SPAINApostille
SRI LANKALegalisation
SUDANLegalisation
SURINAMApostille
SWEDENLegalised/ Apostille
SWITZERLANDApostille
SYRIALegalisation
TADJIKISTANApostille
TAIWANLegalisation
TANZANIALegalisation
TCHADLegalisation
THAILANDLegalisation
TOGO,REPLegalisation
TONGA ISLANDSApostille
TRINIDAD AND TOBAGOApostille
TUNISIALegalisation
TURKEYLegalised/ Apostille
TURKMENISTANLegalisation
TUVALULegalisation
UGANDALegalisation
UKRAINEApostille
UNITED ARAB EMIRATSLegalisation
URUGUAYLegalisation
UNITED STATES OF AMERICAApostille
UZBEKISTANLegalisation
VANUATULegalisation
VENEZUELAApostille
VIETNAMLegalisation
WESTERN-SAHARALegalisation
YEMENLegalisation
YUGOSLAVIAApostille
ZAMBIALegalisation
ZIMBABWELegalisation

Mám zájem

Máte zájem o apostila?

Neváhejte a kontaktujte nás odoslánim formuláře
Mám zájem