Apostilace

Apostilace je akt vydání apostily (doložky). Dokument, pro který byla doložka vydána, se označuje jako apostilovaný.

Vydání apostily nahradilo často složitý a časově i finančně náročný proces legalizace. Legalizace je termín, který se stále používá a může znamenat totéž jako „apostilovat“.

Žadatel

Člověk, který podává žádost o vydání apostily příslušnému úřadu.

Atestace

Je akt pozdějšího legalizačního procesu dokumentů v zemích, které nejsou členy Úmluvy o apostile.

Aktualizovaný seznam všech zemí, které jsou členy Úmluvy o apostile, je dostupný na naší sesterské stránce.

Ověření (autentifikace)

Autentifikace je obecný termín, který odkazuje na proces potvrzení a ověření originaliti dokumentu. Autentifikace a legalizace jsou občas používány ve stejném významu a autentifikace může v některých případě odkazovat přímo na celý apostilační proces.

Smluvní stát

Stát, který se připojil k Úmluvě o apostile, a to bez ohledu na to, zda úmluva již v tomto státu vstoupila v platnost. Smluvní stát, ve kterém úmluva vstoupila v platnost může být označován jako členský stát. Aktualizovaný seznam Smluvních států Úmluvy o apostile najdete na našich webových stránkách.

Vydání apostily

Akt kompletace apostily a její připojení k dokumentu za účelem potvrdit jeho originalitu a původ.

Legalizace

Jde o proces pro ověření zahraničních veřejných dokumentů. Apostilace má stejný efekt jako legalizace, ale je výsledkem zjednodušeného procesu stanoveného Úmluvou o apostile.

Předložení dokumentu

Úkon, při kterém je dokument předložen v cílovém státě. Předložení veřejného dokumentu může být požadováno (i) zákony cílového státu (například během soudního řízení nebo při žádosti o trvalý pobyt), nebo (ii) jiným ujednáním (například na základě obchodní smlouvy nebo při podávání žádosti soukromé instituci).

Veřejný dokument

Veřejný dokument je široké spektrum dokumentů, které podléhají Úmluvě o apostile. Jedná se v zásadě o dokument, který je vydaný autoritou nebo státním úředníkem.Určení toho, co přesně je veřejný dokument, je zcela záležitostí práva státu původu.

Příjemce

Příjemce je člověk, kterému je podáván apostilovaný dokument ve cílovém státě.

Registr apostil

Registr ve kterém Úřad pro zahraniční věci a společenství (Foreign and Commonwealth Office) eviduje každou apostilu, kterou vydal.

Cílový stát

Stát, který je jiný než stát původu apostily daného dokumentu (někdy označovaný jako stát původu apostilovaného dokumentu), ve kterém má být dokument předložen.