Superlegalizace2023-08-16T09:17:43+00:00

Superlegalizace

V případě, že jste se dostali do situace, že potřebujete použít oficiální dokument v zemi, která není smluvní stranou Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961 (tzv. Haagský úmluva), tak Vám nebude stačit apostil, ale budete muset použít Superlegalizace.

Superlegalizace – definice

Superlegalizace je vyšší ověření a potvrzení veřejných listin, které mají být použity před orgánem cizího státu. Veřejnou listinou je listina, na níž je otisk razítka slovenského orgánu / úřadu nebo úřední osoby a podpis úřední osoby. Vyšším ověřením se neověřuje obsah nebo pravdivost obsahu veřejné listiny, znaleckého posudku či překladu.

Superlegalizace je potřebná ve všech zemích, které nejsou smluvní stranou úmluvy.

Postup při superlegalizaci

Na rozdíl od apostilace si superlegalizace vyžaduje dvě osvědčení. Superlegalizace je tedy náročnější než apostilace. První osvědčení obvykle provede jeden nebo dva vnitrostátní orgány – např. soud nebo ministerstvo. V některých státech je osvědčení svěřeno více státních orgánů, např. ministerstvo školství pro diplomy a vysvědčení a krajské soudy pro osvědčení podpisů notářem apod. Existují i státy, kde je osvědčení svěřeno pouze jedinému státnímu orgánu, např. ve Spojeném království. Druhé osvědčení dokumentu provede ambasáda státu určení.

[fusion_widget_area name=“avada-custom-sidebar-cta“ title_size=““ title_color=““ background_color=““ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ /]

Seznam států, kde je potřebná superlegalizace

Seznam států, kde je potřebná superlegalizace je na naší stránce zde: seznam států, kde je potřebná superlegalizace.

Přejít nahoru