Vyřiďte si sami Apostille z Virginie

Ve Virginii spadá vydávání dolože pod kancelář tajemníka v Richmondu.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Pro apostilování dokumentů životních záznamů budete potřebovat ověřenou kopii státním registrátorem nebo příslušným územním registrátorem. Kopie musí být mladší 12 let a vydá ji úřad Virginia Department of Vital Records. Oddací listy vydává příslušný obvodní soud a musí být opatřené trojitou pečetí.
  • Úmrtní listy vydané úřadem Department of Health musí být černobílé kopie a o vydání doložky je možné žádat do 4 týdnů od úmrtí.
  • Notářsky ověřené dokumenty musí být orazítkované, podepsané a opatřené datem notáře během posledních 12 měsíců a musí obsahovat přiložené prohlášení notáře.
  • Obchodní dokumenty musí být vydané úřadem State Corporation Commission před méně než 12 měsíci.
  • Diplomy, vysvědčení a další školní záznamy musí být notářsky ověřené a vydané příslušnou školní autoritou.