Vyřiďte si sami Apostille z New Jersey

V New Jersey můžete získat kopie životních záznamů z úřadu New Jersey Department of Health, the Bureau of Vital Statistic (Telefon: 609.292.40870).