Vyřiďte si sami Apostille z New Hampshire

V New Hampshire vydává doložky kancelář státního tajemníka Williama M. Gardnera se sídlem v Concordu.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Pro vydání doložky k rodným, úmrtním a oddacím listům a dalším životním záznamům budete potřebovat kopie podepsané Stephenem M. Wurtzem nebo Williamem R. Boltonem, Jr. Kopie musí být vydané úřadem Department of Vital Statistics.
  • Dokumenty, které mají podpis městského úředníka musí být notářsky ověřené. Notářsky ověřené dokumenty obsahují datum, razítko, pečeť a podpis notáře nebo soudce.
  • Ověřené kopie školních dokumentů vydaných univerzitami nebo středními školami v New Hampshire musí být řádně notářsky ověřené a podepsané školním registrátorem.