Vyřiďte si sami Apostille z Nevady

V Nevadě vydává doložky státní tajemník Ross Miller, který má kancelář v Carson City.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Za účelem získání doložky k oddacímu listu z Las Vegas budete potřebovat ověřenou kopii vašeho Las Vegas oddacího listu, kterou vám vydá oblastní úředník. Na kopii musí být podpis Debbie Conway.
  • Listy vydané reverendem nebo soudcem nejsou akceptovány pro vydání doložky. Cena kopie je 15 dolarů. Doporučujeme vám vyřídit si doložku ještě před tím, než se vrátíte do země, ve které bydlíte.
  • Oddací listy může vydat oblastní registrátor (500 S. Grand Central Pkwy, 2nd Floor Las Vegas, Nevada 89106).