Vyřiďte si sami Apostille z Severní Karolína

V Severní Karolíně vydává doložky kancelář státního tajemníka Elaine F. Mashall, která sídlí v Raleigh.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Dokumenty musí být notářsky ověřené nebo certifikované v Severní Karolíně.
  • Pokud vaše dokumenty nejsou v angličtině, musíte předložit ověřený překlad.
  • Certifikované dokumenty jako jsou rodné nebo úmrtní listy musí být vydané úřadem NC Vital Records, NC Department of Health and Human Services, Register of Deeds, Legislative Services, kanceláří generálního prokurátora nebo podepsané státním registrátorem Gustavo Fernandezem.
  • Aby bylo možné vydat apostilu, musí být rozvodové dokumenty vydané příslušným soudem nebo soudním pracovníkem soudu, který rozvod provedl.
  • Dokumenty, které jsou notářsky ověřené musí obsahovat přiložené prohlášení notáře, podpis notáře, známku notáře a musí na nich být uvedené v jakém státě byl dokument vydán a do kdy má notář složené notářské zkoušky.
  • Pro apostilování školních záznamů jako jsou diplomy a vysvědčení budete potřebovat notářsky ověřené kopie vydané školním registrátorem.

V Severní Karolíně jsou doložky k dokumentu připojené lepidlem.

Nové kopie:
Kopie životních záznamů získáte od úřadu North Carolina Vital Records ( Memorial Health Building at 225 N. McDowell Street, Raleigh, N.C. Telefon 919-733-3526).  http://vitalrecords.nc.gov/order.htm

Kontakty na apostilské služby v Severní Karolíně:

K osobní návštěvě nebo zaslání dokumentů elektronicky e-mailem:
North Carolina Secretary of State
Authentication Office
2 South Salisbury Street
Raleigh, NC 27601
Telefon: (919)807-2140

Webové stránky: http://www.secretary.state.nc.us/authen/
Email:  authen@sosnc.com

Cena a délka vyřízení:
Cena je 10$ za doložku a hradí se státnímu tajemníkovi Severní Karolíně.
Doba zpracování je na počkání na přepážce a do 14 dnů pro e-mailové objednávky.