Vyřiďte si sami Apostille z Nebrasky

V Nebrasce vydává doložky kancelář státního tajemníka Nebrasky Johna A. Gale se sídlem v Lincolnu.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Dokumenty jako jsou rodné a úmrtní listy musí být originální ověřené kopie vydané státním registrátorem životních statistik nebo úřadem Department of Health Services.
  • Oddací listy musí být certifikované kopie vydané oddělením lidských zdrojů a životních statistik v Nebrasce nebo kopie vydané státním úředníkem.
  • Pro vydání doložky k rozvodovým dokumentům potřebujete originální kopie vydané úřadem HHS service nebo úřadem Vital Statistics Bureau.
  • Dokumenty jako jsou školní záznamy škol a univerzit v Nebrasce musí být notářsky ověřené kopie vydané školním sekretariátem a opatřené originálním podpisem příslušné školní autority.
  • Notářsky ověřené dokumenty musí mít přiložené platné prohlášení notáře.