Vyřiďte si sami Apostille z Montany

Ve státě Montana vydává doložky kancelář státního tajemníka Lindy McCulloch v Heleně.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Dokumenty musí být vydané v Montaně.
  • Dokumenty životních záznamů jako jsou oddací, rodné a úmrtní listy musí být originální a musí být podepsané Jamesem R. Edgarem, státním registrátorem nebo opatřené podpisem krajského matrikáře. Musí být vydané před méně než 5 lety. Pokud máte starší kopie, požádejte o vydání nové příslušnou matriku.
  • Za účelem apostilování školních záznamů vzdělávacích institucí v Montaně jako je University of Montana, Caroll College a další, budete potřebovat kopie vydané školním sekretariátem nebo ředitelem střední školy. Notářsky ověřené kopie musí obsahovat následující slova: “On date”, “I the undersigned, do hereby certify that this is a true and original diploma or transcript”, “Issued by school name”, “Signature of school principal or registrar”, “Name and title”.
  • Pokud potřebujete notářsky ověřit plnou moc, kopie pasů, řidičských průkazů a obecných obchodních dokumentů, není nutné osvědčení od krajského úředníka. Přesto musíte dokumenty nechat řádně notářsky ověřit v souladu s pravidly v Montaně.