Vyřiďte si sami Apostille z Missouri

Ve státě Missouri jsou doložky vydávané Jasonem Kanderem, státním tajemníkem v Jefferson City.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Dokumenty musí být vydané ve státě Missouri.
  • Za účelem apostilování rodného listu budete potřebovat ověřenou kopii vydanou úřadem Missouri Bureau of Vital Statistics. Kopie musí být opatřená podpisem státního registrátora. Nové ověřené kopie životních záznamů vydává úřad Bureau od Vital Records, který spadá pod Department of Health and Senior Services.
  • Ověřené kopie oddacích lustů vydává také úřad Bureau of Vital Statistics v příslušném kraji.
  • Za účelem vydání doložky k rozvodobým dokumemtům je potřeba předložit ověřené kopie vydané obvodním soudem daného kraje, ve kterém jste se nechali rozvést. Pro nové kopie kontaktujte příslušný soud v dané oblasti.
  • Pokud potřebujete vydat doložku ke školním dokumentům vydaným univerzitou v Missouri, budete potřebovat ověřené kopie vydané školním registrátorem, které jsou notářsky ověřené na zadní straně (nikoliv přední) diplomu.
  • Všechny notářsky ověřené dokumenty, ke kterým žádáte o vydání doložky, musí mít přiložené prohlášení notáře, notářskou pečeť a podpis notáře.
  • Dokumenty vydávané krajskými úředníky, registrem trestů, soudci nebo okresními úředníky musí být podepsané a/nebo orazítkované příslušným úřadem. Kopue soudních dokumentů můžete získat od příslušného okresního úředníka.