Vyřiďte si sami Apostille z Mississippi

Doložky se v Mississippi vydávají v notářské kanceláři v Jacksonu Delbertem Hosemannem, státním tajemníkem.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Dokumenty musí být vydané v Mississippi.
  • Notářsky ověřené dokumenty musí být ověřené správně notářem a musí obsahovat datum, razítku a pečeť.
  • Pro vydání doložky k životním záznamům jako jsou rodné, úmrtní a oddací listy budete potřebovat originální ověřené kopie s podpisem státního registrátora a vedoucího úřadu Health Statistics and Vital Records at Mississippi State Department of Health Judy Mouldera.
  • Pro apostilování školních záznamů jako jsou diplomy nebo vysvědčení budete potřebovat notářsky ověřené kopie vydané školním sekretariátem.