Vyřiďte si sami Apostille z Minnesoty

V Minnesotě vydává doložky státní tajemník Mark Ritchie v Saint Paulu.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Dokumenty musí být vydané v Minnesotě.
  • Notářsky ověřené dokumenty musí obsahovat prohlášení notáře a obojí musí být podepsané notářem s platným povolením a opatřené datem podpisu.
  • Životní záznamy musí být originály, ověřené kopie podepsané oblastním nebo státním úředníkem nebo matrikáře Steve Elkinsem.
  • K dokumentům, které jsou fotokopiemi nikoliv originály nebo nejsou správně podepsány, není možné vydat doložku.
  • Akademické dokumenty musí být vydané sekretariátem nebo registrátorem školy a musí být notářsky ověřené s prohlášením notáře.
  • Novou kopii oddacího listu můžete v případě potřeby získá od krajského úřadu v oblasti, ve které jste uzavřeli sňatek.