Vyřiďte si sami Apostille z Iowa

Ve státě Iowa jsou doložky vydávané Mattem Schulzem, Ministrem zahraničí státu Iowa v Des Moines.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Pro v školních záznamů jako jsou diplomy nebo přepisy, které jsou vydané univerzitou ve státě Iowa jako je University of Iowa, University of Northern Iowa, Grinnell College a jiné, budete pro vydání doložky potřebovat certifikovaný a notářsky původní dokument vydaný školním sekretariátem dané univerzity a dopis, který potvrzuje, že je univerzita akreditovaná. Takév dopisy vydává úřad Higher Learning Commission.
  • Pro vydaní apostily k důležitým dokumentům jako je rodný, oddací nebo úmrtní list budete potřebovat dokument vydaný místním státním úředníkem a matrikáře.
  • Kopie soudních dokumentům nebo životních záznamů nemohou být notářsky ověřené veřejným notářem.
  • Státní tajemník bude přijímat pouze dokumenty s podpisy uznaných notářů.