Vyřiďte si sami Apostille z Kansasu

V Kansasu vydává doložky Kris W. Kobach, státní tajemník v Topece a státní notář.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Aby bylo možné vydat doložku k dokumentu, musí být notářsky ověřený a obsahovat podpis rukou, razítko, datum, část s potvrzením notáře. Musí být správně notářsky ověřené, jakákoliv chyba v procesu ověření způsobí, že budou dokumenty neakceptovatelné pro vydání doložky.
  • U soudních rozsudků, potvrzení rozvodu a dalších soudních dokumentů je nutné předložit ověřené kopie vydané státním soudem.
  • Rodné, oddací a úmrtní listy a ostatní důležité životní záznamy musí být podepsané kansaským matrikářem z úřadu Bureau of Vital Statistick, Department of Health.
  • Dokaz toho, že je člověk nezadaný (známý pod označením “dopis o neexistujícím předchozím manželství”) je povolení manželství, které specifikuje, po kolik let je člověk svobodný. Lidé, kteří byli dříve v manželství a rozvedli se, budou potřebovat také kopie těchto dokumentů.