Vyřiďte si sami Apostille z Indianapolisu

Pro dokumenty s původem ve státě Indiana je příslušná autorita pro vydání doložky Ministerstvo zahraničí ve státe Indianapolis – Conne Lawson.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • O vydání apostily můžete žádat pro dokumenty jako je plná moc, soukromé a obchodní dokumenty, a také důležité záznamy jako jsou rodné, oddací, rozvodové nebo úmrtní listy, a to za předpoklady, že jsou dokumenty podepsané notářem nebo vládním úředníkem.
  • Pro případ apostilace důležitých životních záznamů nejsou akceptovatelné dokumenty vydané na okresní úrovni. Akceptovatelné jsou pouze certifikované kopie vydané úřadem State Department of Health. Pokud potřebujete apostilovat oddací nebo rozvodový list, musíte mít kopii dokumentu vydanou Oblastním soudem státu, ve kterém byl originální dokument vydán.
  • Pro akademické dokumenty jako jsou diplomy, přepisy a školní záznamy vydané školami Purdue University, Indiana University nebo University of Notre Dame, musí být dokumenty před podáním žádosti o apostilu notářsky ověřené.