Vyřiďte si sami Apostille z Illinoisu

Ve státe Illinois jsou doložky pro zahraniční použití vydávané Jesse White, Illinoiským Ministrem zahraničí s asistencí úřadu Index Department ve Springfieldu and Chicagu.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Dokumenty musí být vydané ve státě Illinois a podepsané a ověřené místním registrátorem, notářem, obvodem nebo státním úředníkem.
  • Pro životní záznamy musíte mít prvně kopii ověřenou státním úředníkem nebo vydanou místním registrátorem úřadu Illinois Department of Public Health. Pro oddací listy potřebujete pouze kopii od státního úředníka.
  • Aby byly rozvodové listy akceptovatelné pro vydání doložky, musí být ověřené úředníkem Obvodního soudu.
  • Akademické záznamy a dokumenty musí být oficiálně vydané školním sekretariátem, podepsané školním úředníkem a řádně notářsky ověřené s podpisem notáře, razítkem a potvrzením.
  • Obchodní dokumenty jako je registrace ochranných známek, osvědčení o fúzích a dokumenty obchodní organizace musí být před požádáním o vydání apostily notářsky ověřené.
  • Můžete také žádat o vydání doložky k soukromým dokumentům jako jsou dokumenty o adopcích a další listiny, a to za předpokladu, že jsou to notářsky ověřené přesné kopie originálních dokumentů.