Vyřiďte si sami Apostille z Idaho

Ve státě Idaho je za vydávání doložek k veřejným i soukromým dokumentům odpovědný Ben Ysursa, Ministr zahraničí v Boise. Notářští úředníci a náměstci jsou také oprávněni vydávat doložky na základě autorizace Ministerstvem zahraničí.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Dokumenty musí být vydané v Idaho
  • Notářsky ověřené dokumenty musí obsahovat podpis notáře, razítko a kompletní prohlášení notáře.
  • Životní záznamy musí být certifikované kopie vydané a podepsané Jamesem B. Aydelottem, státním registrátorem z úřadu Bureau of Vital Records.
  • Školní záznamy jako diplomy a přepisy musí být podepsané školním sekretariátem a ověřené notářem před tím než je podána žádost o vydání doložky.