Vyřiďte si sami Apostille z Hawaiia

Na Hawaii jsou doložky pro veřejné I soukromé dokumenty vydávaném úřadem Honourable Shan S. Tsutsui Lieutenant governor.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Životní záznamy jako rodné, oddací a úmrtní listy vydané úřadem State Bureau of Conveyances musí být v podobě ověřené kopie s podpisem rukou.
  • Soudní dokumenty musí být opatřené pečetí a razítkem soudního úředníka.
  • Obecné dokumenty jako jsou plné moci, firemní dokumenty a školní záznamy musí být notářsky ověřené a certifikované okresním soudem.
  • Akademické dokumenty jako diplomy a přepisy musí být ověřené notářem státu Hawaii.
  • Pokud potřebujete ověřit dokument pro stát, který není členem Haagské úmluvy, ověření vydá Státní obvodní soud.