Návod pro apostilu v Německu

Potřebujete-li apostilu ve Spolkové republice Německo, musíte se obrátit na následující instituce odpovědné za tuto službu:

  1. Dokumenty vydané německými spolkovými zeměmi

Vzhledem k tomu, že vydávání „Haagských apostil“ není v různých spolkových zemích jednotně regulováno, doporučuje se zkontrolovat pro každý dokument, který orgán je pověřen vydat apostilu pro tento konkrétní typ dokumentu.

Obecně platí fakt, že pro dokumenty vydané orgány soudní správy, obecnými soudy, ať už civilními nebo trestními, a notáři, připadá apostilizace ministerstvům (nebo ministerstvům Senátu) spravedlnosti a předsedům krajských (nebo místních) soudů.

  • Apostilizace dokumentů vydaných jinými soudy, než jsou soudy s obecnou jurisdikcí, zajišťuje ministerstvo vnitra (nebo ministerstvo Senátu), hlavní správní úředník okresu (předseda správního obvodu / okresního úřadu), ministerstvo (senát) Ministerstva spravedlnosti a předsedů krajských (nebo místních) soudů.

Pokud potřebujete apostily pro dokumenty vydané jakýmkoli správním úřadem (s výjimkou soudních správních úřadů), musíte kontaktovat ministerstva (nebo ministerstva Senátu) pro vnitra, hlavní administrativní referent okresu (předseda správního obvodu / okresního úřadu), v Berlíně (030-902690), matriční úřad I, v Porýníc, ředitelství pro dohled a služby v Trieru nebo v Durynsku, zemský správní úřad ve Výmaru.