Vyřiďte si sami Apostille z Massachusetts

V Massachutsetts vydává doložky úřad Commonwealth of Massachutsetts office a státní tajemník William Francis Galvin v Bostonu.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Všechny dokumenty, u kterých žádáte vydání doložky, musí být vydané v Massachusetts.
  • Dokumenty vydané Ministerstvem spravedlnosti, městským úředníkem nebo soudním úředníkem mohou být podané k žádosti o vydání doložky.
  • Notářsky ověřené dokumenty musí obsahovat podpis notáře, datum a čestné prohlášení notáře a musí být ověřené oblastním úředníkem, u kterého je notář registrovaný.
  • Rodné, úmrtní a oddací listy musí být vydané a podepsané příslušným matrikářem a zároveň musí být před podáním žádosti o vydání doložky podepsané městským úředníkem.
  • Fotokopie životních záznamů nemohou být notářsky ověřené.

Pro novou kopii životních záznamů kontaktujte úřad Health and Human Services.

Health and Human Services

150 Mount Vernon St. Dorchester, MA 02125
Telefon: (617) 740-2600

Webové stránky: http://www.mass.gov/eohhs/

Kontakty na apostilské služby v Massachusetts:

K osobní návštěvě (maximálně 3 dokumenty) nebo zašlete e-mailem:
The Commonwealth of Massachusetts
Public Records Division Commissions Section
One Ashburton Place, Room 1719
Boston, MA 02108
Telefon: (617)727-2832
Email:  pre@sec.state.ma.us 

South-eastern District Office
Secretary of the Commonwealth
218 South Main St., Suite 206
Fall River, MA 02721
Telefon: (508)646-1374
Email: barry.sullivan@sec.state.ma.us

Western District Office
Secretary of the Commonwealth
436 Dwight St., Rm. 102
Springfield, MA 01103
Telefon: 413-784-1376
Email: cathy.molta@sec.state.ma.us

Cena a délka vyřízení
Cena je 6$ za doložku a hradí se úřadu “Commonwealth of Massachusetts”.
Doba zpracování je na počkání na přepážce nebo do 10 dnů pro e-mailové objednávky.
Webové stránky: http://www.sec.state.ma.us/pre/precom/comidx.htm