Vyřiďte si sami Apostille z Massachusetts

V Massachutsetts vydává doložky úřad Commonwealth of Massachutsetts office a státní tajemník William Francis Galvin v Bostonu.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Všechny dokumenty, u kterých žádáte vydání doložky, musí být vydané v Massachusetts.
  • Dokumenty vydané Ministerstvem spravedlnosti, městským úředníkem nebo soudním úředníkem mohou být podané k žádosti o vydání doložky.
  • Notářsky ověřené dokumenty musí obsahovat podpis notáře, datum a čestné prohlášení notáře a musí být ověřené oblastním úředníkem, u kterého je notář registrovaný.
  • Rodné, úmrtní a oddací listy musí být vydané a podepsané příslušným matrikářem a zároveň musí být před podáním žádosti o vydání doložky podepsané městským úředníkem.
  • Fotokopie životních záznamů nemohou být notářsky ověřené.

Pro novou kopii životních záznamů kontaktujte úřad Health and Human Services.