Vyřiďte si sami Apostille Maryland

V Marylandu vydává doložky kancelář Johna P. McDonougha, který je státním tajemníkem Marylandu ve městě Annapolis.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Notářsky ověřené dokumenty musí být potvrzené oblastním obvodním úředníkem v oblasti, ve které je notář registrovaný a musí obsahovat podpis notáře, který potvrzuje identitu osoby, která podepsala dokumenty.
  • Pro vydání doložky k rodnému nebo úmrtnímu listu vydanému v Marilandu potřebujete originální certifikované kopie podepsané Julií Davidson Randall nebo Geneva Sparks, kteří jsou aktuálními registrátory státu Maryland.
  • Rozvodové dokumenty a ostatní soudní dokumenty musí být ověřené Marylandským státním úředníkem obvodního soudu.
  • Školní záznamy jako jsou přepisy nebo diplomy vydané universitami v Marylandu jako jsou Jhons Hopkins University, Towson University, University of Baltimore a další, musí být kopie vydané školním sekretariátem, notářsky ověřené a certifikované oblastním státním úředníkem.