Vyřiďte si sami Apostille z Louisiany

V Louisianě vydává doložky Tom Schedler, státní tajemník státu Louisiana ve městě Baton Rouge, který ověřuje podpisy státních zaměstnanců, krajských úředníků, matrikářů a notářů.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Notářsky ověřené dokumenty musí být podepsané notářem a opatřené datem podpisu. Musí obsahovat kompletní prohlášení notáře a mít vytištěné jméno notáře pod podpisem
  • Rozvodové dokumenty musí být ověřené kopie s podpisem soudního úředníka nebo předníkas Deputy Sheriff.
  • Školní záznamy jako jsou přepisy nebo diplomy musí být podepsané školním sekretariátem.
  • Životní záznamy musí být ověřené kopie podepsané státním registrátorem životních záznamů.
  • Rodné a úmrtní listy nejsou v Louisianě veřejné záznamy. Kopie životních záznamů mohou žádat pouze lidé, kterým patří nebo členové rodiny.