Vyřiďte si sami

Doložky na Aljašce jsou vydávané úřadem the Office of the Lieutenant Governor in Juneau, Aljaška nemá státního tajemníka, který by měl vydání apostil na starosti.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Dokumenty musí splňovat zákonné požadavky a musí být notářsky ověřené, což na Aljašce znamená, že obsahují podpis zmocnitele a notáře, osvědčení notáře, datum expirace notářského osvědčení, pečeť notáře, která může být fotokopií, výtiskem, faxem nebo vyražená inkoustem.
  • Dokumenty musí být originály vydané Aljašským státním registrátorem Phillipem Mitchellem.
  • Dokumenty vydané soudem musí být certifikované nebo notářsky ověřené kopie.
  • Školní diplomy a vysvědčení nebo školní zápisy musí před požádáním o doložku ověřené sekretářem školy.School diplomas transcripts or school records need to be notarized by the school registrar before requesting an apostille.