Vyřiďte si sami

Doložky na Aljašce jsou vydávané úřadem the Office of the Lieutenant Governor in Juneau, Aljaška nemá státního tajemníka, který by měl vydání apostil na starosti.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Dokumenty musí splňovat zákonné požadavky a musí být notářsky ověřené, což na Aljašce znamená, že obsahují podpis zmocnitele a notáře, osvědčení notáře, datum expirace notářského osvědčení, pečeť notáře, která může být fotokopií, výtiskem, faxem nebo vyražená inkoustem.
  • Dokumenty musí být originály vydané Aljašským státním registrátorem Phillipem Mitchellem.
  • Dokumenty vydané soudem musí být certifikované nebo notářsky ověřené kopie.
  • Školní diplomy a vysvědčení nebo školní zápisy musí před požádáním o doložku ověřené sekretářem školy.School diplomas transcripts or school records need to be notarized by the school registrar before requesting an apostille.

Pro kopie rodného, úmrtního nebo oddacího listu kontaktujte Aljašské Ministerstvo zahraničí a sociálních služeb v Juneau na čísle (907) 465-3391.

Kontakty na apostilské služby na Aljašce:

K osobní návštěvě nebo zaslání dokumentů elektronicky e-mailem:

Office of the Lt. Governor
Authentications Department
240 Main Street, Room 301
Juneau, Alaska 99801
Telefon: (907) 465-3509

Cena a délka vyřízení:
Cena je 5$ za jednu doložku a hradí se státu Aljaška.
Doba zpracování je na počkání v případě osobní návštěvy úřadu nebo do 14 dnů v případě řešení přes e-mail.
Webové stránky: www.ltgov.alaska.gov/treadwell/notaries/authentications