V předchozím článku jsme diskutovali plány pro nahrazení doložek napříč Evropskou unií u některých veřejných dokumentů. Tento zákon by měl být dokončen a změny vstoupit v platnost 16. února 2019.

Jakmile budou tyto změny platné, některé veřejné dokumenty již nebudou potřebovat doložku nebo oficiální překlad pro jejich legalizaci v zahraničí.  Namísto oficiálního překladu budou moct jednotlivci žádat o vícejazyčný standardní formulář, který bude na žádost připojen k danému dokumentu. Jakmile bude dokument opatřen tímto formulářem, bude platný a uznávaný napříč celou Evropskou unií.

Co to znamená?

Cílem plánovaných změn je minimalizovat zbytečnou byrokracii spojenou s předkládáním veřejných dokumentů v jiných zemích Evropské unie.*

Zrušení nutnosti opatření dokumentů doložkou by mělo snížit administrativní náklady a byrokracii pro občany Evropské unie, kteří předkládají své dokumenty v jiné zemi, která je rovněž členem EU.

Některých dokumentů se změna nedotkne a v každém případě platí, že dokumenty předkládané mimo členské státy EU budou stále muset být opatřeny apostilou. V těchto případech budou  platit současné postupy legalizace a apostilace dokumentů.

*Změny se budou týkat také následujících území: Azorské ostrovy, Kanárské ostrovy, Francouzská Guiana, Gibraltar, Guadeloupe, Madeira, Martinique, Mayotte, Réunion a ostrov Svatý Martin.

Kterých dokumentů se to týká?

Podle nejnovějších informací uváděných Evropskou komisí se nová nařízení budou vztahovat na dokumenty týkající se:

 • narození
 • úmrtí
 • jména
 • manželství, včetně schopnosti uzavřít manželství a rodinného stavu
 • rozvodu, legální rozvod nebo anulování manželství
 • registrovaného partnerství, včetně schopnosti vstoupit do registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství
 • zrušení registrovaného partnerství, právní odluka nebo anulování registrovaného partnerství
 • rodičovství
 • adopcí
 • bydliště
 • státní příslušnosti
 • výpisu z rejstříku trestů
 • volebního práva a práva kandidovat v komunálních volbách a volbách do Evropského parlamentu.

To, zda budou mít tyto změny požadovaný účinek se pozná až časem. Lze s úspěchem tvrdit, že jediným následkem bude nahrazení jedné byrokratické formality jinou, a sice nutností žádat o vícejazyčný standardní formulář k danému dokumentu.