Když poprvé žádáte o apostilování dokumentu, může být matoucí a složité určit, kde vlastně žádat a kdo může doložku vydat. Je vcelku běžné nedorozumění, že apostilu může vydat právní zástupce, notář nebo registrátor. Některé subjekty mohou tvrdit, že toho jsou schopní, ale to je zavádějící a většinou poskytují pouze zprostředkovatelské služby.

Doložky ve Velké Británii jsou vydávané výhradně Úřadem pro zahraniční věci a společenství (Foreign and Commonwealth Office). Každá osoba nebo organizace, která apostiluje nějaký dokument, jej bezpochyby musí předložit FCO.

Úřad pro zahraniční věci a společenství (FCO)

Podle podmínek Haagské úmluvy o apostile jsou doložky v každé zemi vydávané kompetentní autoritou. Ve většině případů jde o příslušné Ministerstvo zahraničních věcí.

Kompetentní úřad ve Velké Británii je Úřad pro zahraniční věci a společenství (Foreign and Commonwealth Office). Vlastní bezpečnou databázi zákonných podpisových autorit a pečetí, kterou používají k ověřování dokumentů. Jakmile jsou podpis nebo pečeť ověřeny, vydá úřad doložku, která potvrzuje platnost dokumentu.

Zde najdete kompletní seznam kompetentních úřadů v jednotlivých zemích

FCO v roce 2011 uzavřela své přepážky pro veřejnost, proto je nyní možné žádat o apostilaci dokumentů výhradně poštou. Nicméně jsou některé společnosti registrované u FCO, které mají to privilegium, že mohou dokumenty donést osobně na přepážku, a proto jsou tyto zprostředkovatelské společnosti schopné vyřídit vydání doložky rychleji než dokáže jednotlivec sám prostřednictvím pošty.

Nezávislé společnosti

Jako jedna z předních společností, která poskytuje zprostředkovatelské služby pro vystavení doložky, jsme registrováni u FCO. To nás opravňuje přinést úřadu dokumenty osobně každý den a vyřídit tak ve většině případů vydání apostily do 1-2 pracovních dnů. Krom naší společnosti je ve Velké Británii mnoho dalších podobných služeb, někteří zprostředkovatelé jsou také registrováni u FCO.

Pokud zprostředkovatel uvádí delší dobu než 1-2 pracovní dny pro vyřízení apostilace dokumentů, většinou to znamená, že dokumenty úřadu zasílá poštou. V tomto případě můžete ušetřit peníze, protože to může udělat každý sám tak, že zašle dokumenty poštou individuálně úřadu FCO a uhradí pouze poplatek za vydání doložky.

Pokud potřebujete rychlou a spolehlivou službu zprostředkování doložky, jsme pro vás ideální. Stačí, když nám zašlete příslušný dokument spolu s objednávkových formulářem a my následně vyřídíme celý proces apostilace za vás a vrátíme vám dokument spolu s doložkou během pár dní. Pro objednání našich služeb nás neváhejte kontaktovat.