Vyřiďte si sami Apostille z Vermontu

Ve Vermonu vydává doložky kancelář státního tajemníka Jima Condose ve městě Montpelier.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Dokumenty jako jsou rodné, oddací a úmrtní listy nebo další životní záznamy musí být originální ověřené kopie vydané městským úředníkem, správcem záznamů, matrikářem nebo úřadem Vermont Department of Health.
  • Dokumenty musí být notářsky ověřené včetně platného prohlášení notáře a musí obsahovat notářské razítko, datum ověření a podpis.
  • Za účelem apostilování školních záznamů jako jsou diplomy nebo vysvědčení budete potřebovat notářsky ověřené kopie vydané ředitelem školy nebo školním sekretariátem.