Vyřiďte si sami Apostille z Vermontu

Ve Vermonu vydává doložky kancelář státního tajemníka Jima Condose ve městě Montpelier.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Dokumenty jako jsou rodné, oddací a úmrtní listy nebo další životní záznamy musí být originální ověřené kopie vydané městským úředníkem, správcem záznamů, matrikářem nebo úřadem Vermont Department of Health.
  • Dokumenty musí být notářsky ověřené včetně platného prohlášení notáře a musí obsahovat notářské razítko, datum ověření a podpis.
  • Za účelem apostilování školních záznamů jako jsou diplomy nebo vysvědčení budete potřebovat notářsky ověřené kopie vydané ředitelem školy nebo školním sekretariátem.

Kontakty na apostilské služby ve Vermontu:

K osobní návštěvě nebo zaslání dokumentů elektronicky e-mailem:
Vermont Secretary of State
VT State Archives & Records Administration
Attn. Kathy Watters
1078 U.S. Route 2 – Middlesex
Montpelier, VT 05633-7701
Telefon: (802) 828-3700

Webové stránky: https://www.sec.state.vt.us/archives-records/certifications
Email: kathy.watters@sec.state.vt.us

Cena a délka vyřízení:
Cena je 2$ za doložku a hradí se státnímu tajemníkovi ve Vermontu.
Doba zpracování je na počkání na přepážce a do 1-2 dnů pro e-mailové objednávky.