Vyřiďte si sami

V Tennessee vydává doložky kancelář státního tajemníka Tre Hatgetta.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Dokumenty musí být vydané a ověřené státním registrátorem úřadu Department of Health.
  • Notářsky ověřené dokumenty musí být orazítkované, podepsané a opatřené datem ověření, doplněné o prohlášení notáře a ověřené státním pracovníkem, u kterého je notář registrovaný.
  • Ověřené kopie životních záznamů musí být vydané kanceláří životních záznamů a být opatřené pečetí a podpisem registrátora, kterým je Teresa S Hendricks.
  • Školní záznamy univerzit a škol v Tennessee musí být notářsky ověřené kopie vydané školním registrátorem.