Vyřiďte si sami

V Tennessee vydává doložky kancelář státního tajemníka Tre Hatgetta.

Dokumenty, ke kterým žádáte o vydání apostily musí splňovat následující podmínky:

  • Dokumenty musí být vydané a ověřené státním registrátorem úřadu Department of Health.
  • Notářsky ověřené dokumenty musí být orazítkované, podepsané a opatřené datem ověření, doplněné o prohlášení notáře a ověřené státním pracovníkem, u kterého je notář registrovaný.
  • Ověřené kopie životních záznamů musí být vydané kanceláří životních záznamů a být opatřené pečetí a podpisem registrátora, kterým je Teresa S Hendricks.
  • Školní záznamy univerzit a škol v Tennessee musí být notářsky ověřené kopie vydané školním registrátorem.

Nové kopie:
Nové kopie životních záznamů můžete získat od úřadu Tennessee Department of Health (1. patro, Central Services Building, 421 5th Avenue, North Nashville, TN  37243, http://health.state.tn.us/vr/Certificate.htm.

Kontakty na apostilské služby v Tennessee:

K osobní návštěvě nebo zaslání dokumentů elektronicky e-mailem:
Tennessee Department of State
Division of Business Services
Apostilles & Authentications
312 Rosa L. Parks Avenue
Snodgrass Tower, 6th Floor
Nashville, TN 37243
Telefon: (615) 741-0536

Webové stránky: http://www.tn.gov/sos/bus_svc/apostilles.htm
Email:  business.services@state.tn.us 

Cena a délka vyřízení:
Cena je 2$ za doložku a hradí se kanceláří státního tajemníka.
Doba zpracování je na počkání na přepážce nebo do 3 dnů pro e-mailové objednávky.